Paasissutissat inuup normua atortarparput ilaasortaanermut akiliutippit nalunaarutigalugu akileraaruseriffimmut, aammalu suliassiissutinut. Ilaasortanngornermut immersugaq AK-mi tiguneraniit ilaasortanngorninnut normussat nassiunneqassaaq.


Inuttut paasissutissat linnut tunngasut

i
Max 3 MB. - Kun .pdf, .jpg eller png filer

Betalingsmåde