| FG - Forenede Gruppeliv

 • FG-mit oktoberimi 2015-mi nutaarsiassat
  2016 aallarnerfigalugu mat-ussusiinerit pitsaanerit Ulloq 1. januar 2016 aallartiffigalugu Nappaatinut qa-nimanartunut matussusiisarnerit annertusineqartus-saamata. 
 • Utoqqalinersiaqartitsinermut ulloqartitsineq 25. oktober 2015
  FG paasititsiniaanermik suliaqarnermut ilaavoq uto-qqalinersiat pillugit ulloq 25. oktober 2015. Ullormi tassani immikkut ittumik FG ammassooq sullitatta attaviginnissinnaanerat periarfissinniarlugu. Anner-tunerusumik paasissutissanik takusaqarusukkuit http://www.fg.dk/Nyheder aamma http://www.pen-sionsdagen.dk iserfigalugit paasisassarsiorsinnaa-vutit. 

  Siunnersuutigissavarput, ilaasortassinnut/suleqatis-sinnut ilisimatitsissasusi FG-mi sulisut attavigine-qarnissaat periarfissaasoq. 

  Imaasinnaavoq, sillimmasiissutit matussusertagaan-nut tunngasut apeqqutigineqartut, suliamut suliari-neqartunut imaluunniit suut salliutinneqarnissaannut periarfissat ikkunneqarsinnaanerinut apeqqutinut tunngasut apeqqutigineqartut. FG-mi sulisut telefo-nini nal. 11 – 14 ullormi pineqartumi piareersimas-sapput. Aamma – soorunami pisarnertut – fg@fg.dk mailerfigalugu nassitsisoqarsinnaanera periarfissaa-juarpoq
 • Akiusut ataatsimut nalingat naapertorlugu akissaatit ilu-arsagaassarnerat 2016-mi
  Eqimattatut sillimmatinut tunngasut eqqarsaatigalu-git akiusut ataatsimut nalingat naapertorlugu akis-saatit iluarsagaassarnerat isumaqatigiissutigalugu sillimmasiissutit inerneri akiliutigineqartartussarlu qaffanneqassooq 1,31 % 2016-mi. Qaffaat naatsor-sorneqarpoq Danmarkimi akissarsiat namminersor-tuni pisortanilu akissaatit Danmarkimi naatsorsueq-qissaartarfimmit naatsorsukkat ineriartorneri tunn-gavigalugit.
 • Sulianik ingerlatitseqqiissar-fimmi kisitsisit atorlugit na-atsorsukkat
  2014-mi kisitsisit atorlugit naatsorsukkat tamanut ta-kusassaianngorlugit saqqummersinneqarput taama-tunaasiit FG piginneqatigiiffiit ilagaat, naammagit-taalliutiginikinnerpaatut inissisimasoq. 11.500-nit suliassatut suliarineqartunit 16-it Sillimmasikkat Su-lianik ingerlatitseqqiissarfimmut suliassanngorteq-qinneqarsimapput. Sulianut 14-nut tunngasut sulia-rineqartut FG illerneqarpoq suliat 2-t sillimmasii-nermut tunngasut. FG-p taamannak sulianut tunng-assutilinnut inerniliisimaneq naammaginarluinnar-tutut nalilerpaa, taamaattumik nuannaarutigaavut, suliniuteqarnerit suli FG-mit pitsanngorsaalluni suli-niutit inernerit suli pitsanngorniartortumik kingune-qartarneri.
 • Qanimanartumik nappaati-nut nalunaaruteqartarnernut tunngasut.
  Marts 2015 aallartiffigalugu FG-mi sillimmatinut tun-ngatillugu Mit Gruppeliv NemID atorlugu, qanima-nartumik nappaateqarnernut tunngatillugu aninga-asanik sillimmatisiassanik tunniussisinnaaneq peri-arfissaqalernikuuvoq, taakkulu takuneqarsinnaap-put www.fg.dk–ip nittartagaani. Periarfissaq pisa-riitsuuvoq atoruminarlunilu telefoninillu angallat-takkaniit tamani atuilluni atorneqarsinnaalluni. 

  Eqimattakkaartumik isumaqatigiissutissinni qanima-nartumik nappaatilinnut matussusiinissaq ilaatinne-qarpat, kaammattussavassi, sillimmasikkat ilisima-tissagisi periarfissamut uunga tunngasumut.
 • Salliutitaanermut allannguut
  Mit Gruppeliv-inni sillimmasikkat namminneq aala-jangersinnaavaat, aningaasat tunniussassat kimut tunniunneqarsinnaanerat. Aningaasat tunniunneqar-tarnerannut allannguiniarneq ajornaatsunnguuvoq imaluunniit misissuilaarnissaq ajornaatsunnguulluni, siusinnerusukkut aningaasanik tigusisussaq aalaja-ngereersimagaanni (salliutitaanermut tunngasoq), tamanna Mit Gruupelivimut iserluni www.fg.dk NemID atorlugu misissuilaartoqarsinnaavoq.
 • Paasissutissanik allanik pi-sariaqartitsivisi?
  Eqimattakkaartumik sillimmasiinernut apeqqutis-saqartoqarpat, taava FG telefon 39 16 78 00 sianer-figalugu imaluunniit kunde@fg.dk mailerfigalugu attaveqartoqarsinnaavoq.