| Foreningen Kigut

Jeg beklager at jeg først sender informationer først nu p,g,a tidspres.

Peqatigiiffik kigut’s bestyrelse har besluttet at bestyrelsesmødereferater skal lægges under Atorfillit kattuffiat’s hjemmeside under Peqatigiiffik Kigut således at medlemmerne kan læse referaterne og kan følge med.

De sidste fem referater lægges på hjemmesiden , når Ak får tid og resten lægges derefter.
Vi vil gøre opmærksom på at referaterne ikke er oversat til dansk endu, men vil arbejde på det.


I okt. 17 havde styrelseschefen holdt møde med tillidsmænd / kvinder i sundhedsvæsenet.
For første gangg var Peqatigiiffik Kigut med sammen med Tillidskvinden for Nuuk tandplejen Aviaq Møller. Der blev drøftet hvordan og hvor vi står også lønmæssigt. Hun nævnte at indkalde til mødet af tillidsmænd / kvinder ca. 2-3 gange om året.

Den næste møde bliver primo April. 18.

Den næste overenskomstforhandling bliver allerede i år 2018, derfor vil vi gerne allerede fra nu af have forslage til forhandling.

Som vi ved at ved sidste forhandling blev der sat fokus på Klinikassistenterne som fik fem skalatrin op fordi det slet ikke kan betale sig at uddanne som klinikass. 0g konsulenterne fik også lønstigning p,g,a at deres løn havde stået stille i årevis.

Ved bestyrelsesmøde drøftede vi at Peqatigiiffik Kigut’s overenskomst skal revideres ved næste forhandling og blandt andet blev der drøftet Kig lønnet som slet ikke passer til Kig’s arbejdsopgaver og ansvar.

Tandplejeruddannelsen i Dk er en Bacheloruddannelse som er på 3½ år, de grønlandske studerende i Dk kan ikke tage tilbage til grl for at arbejde som tandplejer da lønnnen slet ikke passer til deres uddannelse, en af de ting som skal tages op til overenskomstforhandling.

I okt. 17 var der flere som var på kursus som praktikvejler med kursusbevis som praktikvejleder. Ifølge ledelsen kam man ikke få tillæg som praktikvejler, derfor skal det også tages op til næste forhandling. Vi vil bede dem der arbejder som praktikvejleder at henvende sig til LEHE@peqqik.gl

Peqatigiiffik Kigut har fået bærbar ved at søge til Ak.

Efter sidste generalforsamling blev Peqatigiiffik Kigut nye bestyrelse således:

  • Formand: Lene Heilmann. Kig. Nuuk
  • Næstformand: Ruth Mathæussen Ka. Nuuk
  • Bestyelsesmedlem: Bia A Broberg: Kig. Qeqertarsuaq
  • Bestyelsesmedlem: Henriette Olsen . Tandtekn. Sisiimiut
  • Bestyrelsesmedlem: Rosa Brandt. Ka. Aasiaat

Vi vil nævne at Peqatigiiffik Kigut’s adresse er i Nuuk derfor er formændene fra Nuuk.
Og vi regner med at sende informationer til medlemmene efter behov.

Og vi vil opfordre de nye medarbejder med uddanelse som Klinikassstent, Kigutigissaasoq, Tandtekniker, konsulenter om at blive medlem af Atorfillit Kattuffiat.

Med venlig hilsen
På vegne af Peqatigiiffik Kigut’s bestyrelse.

Formand Lene Heilmann