Fonden formål er at yde støtte til ferieafvikling for personer, der er fastansat som tjenstemand, tjenestemandslignende eller på overenskomst vilkår indenfor AK's, ASG's og PPK's aftaleområder ved et bidrag til ferien

Ansøgningsskema, retningslinjer, aftale om ferierejsefond, aftale om frirejser og cirkulære om feriefrirejser for DFF, kan læses/hentes herunder.

Har du spørgsmål:

Den Fælles Ferierejsefond
Kissarneqqortuunnguaq 9
Postboks 1550
3900 Nuuk
tlf.: 321252
Feriefonden@alg.gl


Trykker du på knappen, vil du finde formularen for DFF feriefrirejsestøtte