| Nyhed

PFA Soraarneq

Som det før er blevet meddelt, vil PFA Soraarneq blive afvikling 1.januar 2018. Derfor har AK anmodet de faggrupper der er under AK og som AK har aftaler med i PFA Sor-aarneq, om at tage stilling til om de vil flytte aftalerne over på PFA Pension eller vælge en anden mulighed for opsparing af pensionen. De har så taget stilling her i løbet af sommeren efter grundige informationer har så samtlige faggrupper valgt at flytte over på PFA Pension, ud fra den begrundelse, at der på nuværende tidspunkt ikke findes bedre opsparingsmuligheder. Der er ca. 6000 opsparere i PFA Soraarneq.

Nye aftaler/overenskomster indenfor Atorfillit Kattuffiat’s område

De nye aftaler/overenskomster, som skulle gælde med tilbagevirkende kraft fra 1.april 2015 og som blev via et resultatpapir blev skrevet under på af forhandlingsparterne – AK og Grønlands Selvstyre – i november 2016, er nu 3 af disse overenskomster endelig blevet skrevet under på her i august og sendt til brugerne. Disse overenskomster er følgende: Funktionsoverenskomsten, Kigut – tandplejere, tandklinikassistenter samt tandteknikere og overenskomsten for lægesekretærer. De resterende overenskomster og endnu ikke klare overenskomster vedrørende arbejdsvilkår for socialrådgivere og sagsbehandlere samt arbejdstidsaftale for brancheskolerne herunder faglærere, ar-bejdes der på højtryk for at færdiggøre disse.

Lukning af AK’s kontor og telefon under landsmødet

Som tidligere meddelt holder AK landsmøde sidst i september dvs. den 29. og den 30.september 2017 i Hotel Hans Egede her i Nuuk. Før landsmødet afholdes TR-kursus for AK’s tillidsrepræsentanter den 27. og den 28.september 2017 på samme sted. Der-for vil AK’s kontor og telefon være lukkede i denne uge – uge 39 – men hvis der skulle opstå akutte sager fra medlemmerne kan man altid kontakte AK via mail og mobiltele-fonerne.

Med venlig hilsen
Dina Olsen
Formand for Atorfillit Kattuffiat