| Nyhed

Nye aftaler/overenskomster indenfor Atorfillit Kattuffiat’s område

De nye aftaler/overenskomster, som skulle gælde med tilbagevirkende kraft fra 1.april 2015 og som blev via et resultatpapir blev skrevet under på af forhandlingsparterne – AK og Grønlands Selvstyre – i november 2016, er nu næsten samtlige overenskomster endelig blevet underskrevet af parterne. Det der mest mangler er den kommende arbejdstidsaftale for undervisere på brancheskolerne herunder faglærerne. Grunden til at denne endnu ikke er blevet forhandlet på plads, var i første omgang, at AK ikke kunne gå ind for ikrafttrædelsesdatoen for aftalen dernæst er der en tredje part i forbindelse med denne arbejdstidsaftale og det er så ASG, som også først skal godkende indholdet af udkastet af aftalen og denne del er endnu ikke klar, da ASG afventer høringssvar af udkastet hos baglandet. AK håber på, at man snart kan underskrive en arbejdstidsaftale.

En glædelig historisk begivenhed blev til da forhandlingsparterne – AK og Grønlands Selvstyre – den 2. november 2017 skrev under på en overenskomst for socialrådgivernes og sagsbehandlernes løn- og ansættelsesvilkår, som skulle gælde fra 1. april 2015. Denne historiske overenskomst bleven blev omtalt i medierne.

AK’s landsmøde september 2017

AK holdt landsmøde i dagene 29. og 30. september 2017 og før dette møde afholdte man 2 dages tillidsrepræsentantkursus. Kursusdeltagerne har tilkendegivet, at kurset var givende og at de var tilfredse med indholdet og forløbet.

Under AK’s landsmøde blev der valgt en ny bestyrelse i AK og følgende blev valgt ind:
Formand Dina Olsen, næstformand Sakio Fleischer og bestyrelsesmedlemmerne blev Thomas Siegstad, Panigpak Daorana og Ida Abelsen.

Godkendte beslutninger under landsmødet:

AK’s vedtægtsændringer – vedtægterne blev fornyet på nogle punkter. Fra 1. januar 2018 bliver kontingentet for medlemskab forhøjet med 50 kr. – dvs. stiger til kr. 425,00 fra kr. 375,00, hvor det har ligget på dette beløb i mange år. AK vil fra 1.januar 2018 ansætte en medarbejder mere – helst én med juridisk baggrund. AK har valgt et ny statsautoriseret revisionsselskab og det blev Grønlands Revisionskontor, som skal revidere AK’s regnskaber fra 1. januar 2018 i stedet for Deloitte, som tidligere har varetaget denne opgave.  Budgetterne for 2017-2019 samt regnskaberne for 2013-2016 blev godkendt som indstillet af landsmødedeltagerne. For mere information henvises der til landsmødereferatet, som ligger på AK’s hjemmeside - der kan man også læse formandens beretning på 33 sider, deri kan man læse om målsætninger, der er blevet udstukket fra starten af sidste andsmøde, indfriede mål og dele af fremtidige målsætninger samt hvad man har opnået m.m. i løbet af den sidste valgperiode.

Æresmedlem for AK

Ludvig Johansen, som har siddet som næstformand i den sidste valgperiode – 2013-2017 og som har været bestyrelsesmedlem i AK i mange år, var blevet lovet af formanden under landsmødet her i september 2017, at han vil blive tildelt et æresmedlemskab og det er så effektueret også under den nye bestyrelses første møde. Dette vil blive meddelt i det næstkommende landsmøde.

Ludvig Johansen vil modtage et brev om æresmedlemskabet samt tildelt en gave med tak for sit mangeårige medlemskab i bestyrelsen. Vi ønsker Ludvig Johansen tillykke med den nye titel.

Med venlig hilsen

Dina Olsen
Formand for Atorfillit Kattuffiat