| Nyhed

PFA Soraarneq

Til nyheder fra PFA Soraarneq henvises særskilte nyheder om denne under nyheder på Atorfillit Kattuffiat’s hjemmeside. Hvis nogen har brug for yderligere informationer om pensionsopsparing/PFA Soraarneq, kan de henvende sig til Atorfillit Kattuffiat/PFA Soraarneq.   

Nye aftaler/overenskomster indenfor Atorfillit Kattuffiat’s område

De nye aftaler/overenskomster, som skulle gælde med tilbagevirkende kraft fra 1.april 2015, er endnu ikke klar til at blive publiceret til brugerne og det er fra Atorfillit Kattuffiat’s side meget frustrerende og meget beklageligt for medlemmerne/overenskomstbrugerne. Begrundelsen fra Selvstyrets side, for at disse endnu ikke er klare, er manglende personale i Selvstyrets forhandlingsafdeling. Det er ikke acceptabelt at brugerne af overenskomsterne skal vente i så lang tid – først trak forhandlingernes opstart meget ud og dernæst skulle man også vente på de renskrevne aftaler/overenskomster i lang tid.

Nu har Atorfillit Kattuffiat imidlertid modtaget udkastene til aftalerne/overenskomsterne, men det tager også tid, at få kontrolleret disse udkast og det er vigtigt for Atorfillit Kattuffiat, at disse (selvfølgelig) er i overensstemmelse med de aftalte og at disse er tilrettede. Atorfillit Kattuffiat arbejder på højtryk for at disse kan blive klare og vi regner med at der vil gå en måneds tid til før alt er underskrevet og derved kan aftalerne/overenskomsterne komme ud til brugerne.

Det skal her præciseres igen, at skylden for den langsommelige gang ikke ligger hos Atorfillit Kattuffiat og alene ligger hos Selvstyret. Fra Atorfillit Kattuffiats side har vi, ad rette vej, gjort vores til - med mange henvendelser, at tingene skulle blive gjort hurtigt og korrekt fra Selvstyrets side.

Atorfillit Kattuffiats landsmøde

Bestyrelsen for Atorfillit Kattuffiat har besluttet at afholde landsmødet den 29. og den 30. september 2017 her i Nuuk. Inden start af selve landsmødet vil der blive afholdt kursus for tillidsrepræsentanterne den 27. og den 28.september 2017. Kurset vil indeholde gældende lovgivning indenfor (om ansatte) arbejdsmarkedet, regler, aftaler/overenskomster m.m. Tillidsrepræsentanterne vil blive indkaldt til kurset senere samt de, iflg. Atorfillit Kattuffiats vedtægter, deltagere til landsmødet ligeledes blive indkaldt, hvor indkaldelsen vil blive sendt i løbet af juni 2017.

Til landsmødet vil der ske valg til bestyrelse og til formand.

Indhentning af dagsordenspunkter til landsmødet er allerede i gang via tillidsrepræsentanterne.

I starten af juni 2017 vil Atorfillit Kattuffiat’s bestyrelse mødes fysisk og forberede sig til landsmødet.

Forbrugsforeningen

Forbrugsforeningen er en indkøbsforening i Danmark, som blandt andre Atorfillit Kattuffiat’s medlemmer kan benytte ved at få et betalingskort, som kan bruges på mange forretninger, hvor man kan optjene bonus op på og derved spare penge. Men kortet kan kun bruges i Danmark og ved køb via internettet. Der er en link til Forbrugsforeningens hjemmeside, hvor man kan få flere informationer ved at komme ind i linket.

Atorfillit Kattuffiat’s medlemmer har i mange år haft mulighed for at benytte et betalingskort fra Forbrugsforeningen og har stadigvæk mulighed for det. Nu har Forbrugsforeningen meddelt, at de tilbyder, hvis man melder sig som medlem af foreningen, at de nu får første års medlemskab gratis.

Hvis I vil vide mere om Forbrugsforeningen kan I komme ind på vores hjemmeside, hvor I kan finde en link til denne eller I får den direkte her:

https://www.forbrugsforeningen.dk/ 

FTF – online skole

Det har i lang tid været muligt for medlemmer af Atorfillit Kattuffiat, at kunne gå på FTF’s online skole, hvor man blandt andet kan lære forskellige sprog og grammatik – og nu også grønlandsk, forskellige administrationsredskaber – exel, word, outlook, powerpoint osv. Samt andre forskellige ting, man kan dygtiggøre sig på. Atorfillit Kattuffiat håber på, at denne online skole vil blive brugt og selvfølgelig være til hjælp for brugerne. I kan kigge nærmere på online skolens muligheder ved at komme ind på nedenstående link og linket er også inde i Atorfillit Kattuffiat’s hjemmeside:

http://ftf.blivenhaj.dk/ 

Med ønske om en rigtig god sommer

Med venlig hilsen

Dina Olsen
Formand for Atorfillit Kattuffiat