| Nyhed

Siden 2000 har PFA-koncernens grønlandske selskab PFA Soraarneq taget hånd om pensionsopsparinger og forsikringer for medlemmerne i en række grønlandske organisationer og medarbejderne en lang række virksomheder.   

Fra årsskiftet indlemmes kunderne i PFA Pension, mens PFA Soraarneq efterfølgende lukkes ned. Det sker for at sikre PFA’s grønlandske kunder mulighed for at få mere fleksible og efterspurgte pensionsprodukter til bedre vilkår og lavere administrationsomkostninger.

”PFA Soraarneq har de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel fra kunderne efter nye produkter og et øget behov for digitale løsninger. Det vil vi meget gerne imødekomme, men det er dyrt at udvikle, og vi ønsker ikke, at kunderne skal betale for det gennem højere omkostninger. Derfor har bestyrelsen og repræsentantskabet i PFA Soraarneq indstillet til generalforsamlingen at overdrage kunderne i PFA Soraarneq til PFA Pension, der allerede har udviklet produkterne,” siger Niels Nielsen, bestyrelsesformand i PFA Soraarneq.

Skiftet til PFA Pension sker ved årsskiftet, og PFA Pension vil inden da gå i dialog med de implicerede virksomheder og faglige organisationer omkring pensionsløsningen. PFA Soraarneq fortsætter som pensionsleverandør indtil skiftet, men ophører derefter som livsforsikringsselskab.

Beslutningen blev truffet på en ordinær generalforsamling i PFA Soraarneq den 26. april 2017, og skiftet forudsætter tilladelse af Finanstilsynet og erhvervsministeren på de forsikredes vegne, der forventes givet indenfor de angivne tidsrammer

Om PFA Soraarneq:
PFA Soraarneq blev stiftet i 2000 af Foreningen Soraarneq og PFA Pension. Bag foreningen står grønlandske interessenter, som omfatter lønmodtagerorganisationer i Grønland samt arbejdsgivere og arbejdsgiverorganisationer i den private sektor i Grønland.

Om PFA Pension:
PFA Pension blev i 1917 dannet af en række arbejdsgiverorganisationer som et uafhængigt selskab med det ene formål at sikre medarbejdere og familier en tryg økonomisk fremtid. I dag er PFA Danmarks største kommercielle pensionsselskab med over 500 mia. kr. under forvaltning og mere end ca. 1,2 mio. pensionskunder.

Yderligere information:
Kristian Lund Pedersen, pressechef i PFA, +45 39 17 58 79