| Nyhed

Kunder i PFA Soraarneq flyttes til PFA Pension for at sikre bedre vilkår

I dag har du en pensionsopsparing i PFA Soraarneq, men fra årsskiftet flyttes kunder fra PFA Soraarneq til PFA Pension, med mindre din arbejdsgiver eller faglige organisation træffer et andet valg. Skiftet sker for at give dig bedre vilkår, større fleksibilitet på din pensionsordning og lavere omkostninger.  

”PFA Soraarneq har de seneste år oplevet en stigende efterspørgsel efter nye produkter og et øget behov for digitale løsninger. Vores kunder har fx ikke adgang til at se deres pensionsordning digitalt. Det vil vi meget gerne imødekomme, men det er dyrt at udvikle både produkter og digitale løsninger, og vi ønsker ikke, at kunderne skal betale for det gennem højere omkostninger. Derfor har vi søgt efter en ny løsning,” fortæller direktør i PFA Soraarneq Lis Hasling. Hun fortsætter:

”Mulighederne er allerede udviklet på det danske pensionsmarked. Derfor har bestyrelsen og repræsentantskabet i PFA Soraarneq sammen besluttet at flytte kunder i PFA Soraarneq til PFA Pension, så grønlandske pensionskunder får mulighed for at få samme gode vilkår og samtidig opnår lavere omkostninger.”

Skiftet til PFA Pension træder i kraft den 1. januar 2018. PFA Soraarneq fortsætter som et grønlandsk pensionsselskab indtil årsskiftet.

Hvad betyder et skifte til PFA Pension for dig?
Som kunde i PFA Pension betyder det i første omgang, at du får lavere omkostninger og adgang til dine pensionsoplysninger på mitpfa.dk.

Du vil som udgangspunkt få samme pensions- og forsikringsvilkår som i PFA Soraarneq, men PFA Pension går i dialog med din arbejdsgiver om, hvordan jeres fremtidige pensionsløsning skal udformes.

Du skal være opmærksom på, at når din pensionsopsparing flyttes fra PFA Soraarneq til et dansk selskab – PFA Pension – skal der betales en afgift til Grønland svarende til indkomstskatteprocenten for din bopælskommune ved årsskiftet. Opsparing og udbetalinger vil derfor være mindre efter skiftet. Der vil heller ikke være skattefradrag for indbetalinger til pensionsordningen i PFA Pension. Til gengæld skal du ikke betale skat til hverken Grønland eller Danmark af udbetalingerne fra PFA Pension.

Der kommer nærmere information om skiftet
Der vil blive sendt brev på dansk og grønlandsk med nærmere informationer om skiftet til PFA Pension plus en redegørelse fra Finanstilsynet, der skal godkende skiftet på de forsikredes vegne.

Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller andet, der vedrører din pensionsopsparing, er du velkommen til at kontakte os på +299 32 02 20 eller soraarneq@pfa.dk

Se også liste med relevante spørgsmål og svar, der løbende opdateres.