| Nyhed

Atorfillit Kattuffiat (AK) og AK's medlemmer har ventet over et halvt år på lønreguleringer og venter stadig.   

Frustrationen er ved at brede sig i AK og hos vores medlemmer, fordi aftaler og overenskomster, som blev forhandlet sidste efterår, og som har virkning fra 1. april 2015 fortsat ikke er underskrevet. Dermed venter vores medlemmer stadig på lønreguleringer, som forlængst skulle have været udbetalt. Dette er helt uacceptabelt, ikke mindst når mange familier har brug for reguleringerne op til sommerferien.

Problemet skyldes en særdeles langsommelig og uprofessionel håndtering af overenskomstfornyelserne fra selvstyrets forhandlingsafdeling, som er de offentlige arbejdsgiveres forhandlingsorgan i selvstyret. AK modtog tidligere i år udkast til nye aftaler med videre, som desværre indeholdt for mange fejl til, at de kunne skrives under. Vi har prøvet at hjælpe arbejdsgiversiden med selv at rette fejlene og manglerne men er desværre blevet mødt med manglende imødekommenhed og en nærmest fornærmet holdning over, at vi ikke vil acceptere de mangelfulde overenskomstudkast.

Vores tålmodighed er meget tyndslidt, og hvis der ikke meget snart skabes en løsning, som sikrer, at vores medlemmer får de aftalte lønreguleringer, og der i gensidig respekt tages hul på arbejdet med at få fjernet de uenigheder om aftaleteksterne, som der åbenbart efter selvstyrets opfattelse stadig er, må AK alvorligt overveje, om at indlede faglige skridt mod selvstyret for manglende samarbejdsvilje, og dermed overtrædelse af de indgåede hovedaftaler. Faglige skridt vil for eksem-pel kunne være konfliktvarsel eller krav om bod for ikke at leve op til hovedaftalerne.

Vi vil ikke komme med bud på hvad den fastlåste situation nærmere skyldes, men vi er bekendt med, at forhandlingsafdelingen har været underbemandet i gennem længere tid, og vores henvendelser til Finansdepartementet, som har det overordnede ansvar, har desværre ikke endnu givet anledning til at departementet har grebet ind. På trods af underbemandingen, er det vores indtryk, at de resterende medarbejdere i forhandlingsafdelingen vælger at gå på ferie uden at gøre deres arbejde færdigt.

Med venlig hilsen

Dina Olsen
Formand Atorfillit Kattuffiat