| Nyhed

Information om status vedrørende løn-og ansættelsesvilkår's forhandlinger indenfor AK-området

Det skal hermed meddeles, at forhandlingerne mellem Atorfillit Kattuffiat og Selvstyret stadigvæk er i gang og endnu ikke afsluttet. 

Atorfillit Kattuffiat forhandler indenfor følgende områder: 

  • Tjenstemandslignende - herunder socialrådgivere og sagsbehandlere
  • Funktionsoverenskomst - herunder faglærer m.m.
  • Tjenestemænd - herunder faglærere m.m.
  • Beredsskabschefer/indsatsledere/viceberedsskabschefer
  • Foreningen Kigut - ansatte i tandklinikker
  • Lægesekretærer

Når forhandlingerne slutter og der bliver indgået en aftale, vil de nye overenskomster/ aftaler blive indført gældende fra l.april 2015. Som det tidligere er blevet meddelt er forhandlingerne startet meget sent, hvor de først kom i gang i foråret 2016 og dette har ikke været noget som Atorfillit Kattuffiat har været skyld i. Men forhandlingerne er stadigvæk i gang og Atorfillit Kattuffiat håber og har ønske om at afslutte disse inden efterårets udgang. 

Atorfillit Kattuffiat har tidligere afleveret alle kravene til forhandlingerne til Selvstyret. Selvstyret har 'bolden, hos sig og nu afventes næste træk fra dem. Atorfillit Kattuffiat  har afleveret omfattende krav til modparten, krav der ikke kun vedrører lønstørrelsen men også en del krav der vedrører arbejdsvilkårene. Det er blevet meddelt fra forhandlingsparten, at disse krav bliver undersøgt/vurderet og er til høring hos arbejdsgiverne.

Atorfillit Kattuffiat har forståelse for, at brugerne af aftalerne/overenskomsterne er utålmodige efter at få et færdigt resultat for forhandlingerne, men folk må væbne sig med lidt mere tålmodighed endnu, da forhandlingerne køres grundigt med selvfølgelig med henblik på at få det bedste resultat man kan få indenfor de rammer man nu har. Som der allerede er blevet nævnt vil det færdige forhandlingsresultat, efter godkendelse fra flertallet af Atorfillit Kattuffiafs medlemmer, vil brugerne af aftalerne/ overenskomsterne få deres løn reguleret fra l.april 2015.

Med hensyn til urafstemning hos medlemmerne for Atorfillit Katuffiat, har fagforbundet planer om at få foretaget afstemningen pr. mail, så afstemningen kan gå hurtigere. Tillidsrepræsentanterne er tidligere via Atorfillit Kattuffiat's intranet for tillidsrepræsentanter blevet spurgt om dette spørgsmål og flere har tilkendegivet at de går ind for dette. Urafstemningsdelen vil blive foretaget af Atorfillit Kattuffiat's revisionsfirma.

Med venlig hilsen
Dina Olsen
Formand for Atorfillit Kattuffiat