| Nyhed

Information om status vedrørende løn-og ansættelsesvilkår’s forhandlinger indenfor AK-området

Med hensyn til ovenstående overskrift henvises læserne til at læse forrige information vedrørende emnet – da forhandlingerne stadig kører.  

Status vedrørende PFA Soraarneq

PFA Soraarneq’s bestyrelse skulle ellers drøfte opløsning af PFA Soraarneq og beslutte overdragelsen til PFA Pension til at ske i slutningen af dette her år 2016. Men dette møde blev ikke til noget på grund af Finanstilsynet, i forbindelse med overdragelsen, ikke ville godkende beskatning på 45%, hvis dette sker inden årskiftet 2016 og med 55% efter årskiftet. Finanstilsynets krav er på 42% før de kan godkende overdragelsen. Da status er sådan på nuværende tidspunkt er det endnu ikke klarlagt hvornår overdragelsen sker, men det er klart at overdragelsen ikke sker i dette år, da man ikke kan nå det. Følgende medlemsgrupper under Atorfillit Kattuffiat har aftaler med PFA Soraarneq:

Lægesekretærer, konsulenter og afdelingsledere i kommunerne og Selvstyret, ansatte efter funktionsoverenskomsten, tandplejere, tandteknikere og klinikassistenter, dvs ansatte iht kollektiv overenskomst mellem Atorfillit Kattuffiat og Selvstyret, tjenestemandslignende ansatte under kommunerne og Selvstyret med overenskomster indgået mellem Atorfillit Kattuffiat og Selvstyret samt ledende socialrådgivere og socialrådgivere ansat under Selvstyret og under kommunerne.

Ovenstående grupper, der opsparer til pension i PFA Soraarneq, har i september 2016 holdt et informationsmøde om den kommende overdragelse med PFA Soraarneq’s direktør. Ud fra dette møde vil Atorfillit Kattuffiat efterfølgende høre medlemsgrupperne, hvad deres mening om overdragelsen er. Atorfillit Kattuffiat’s bestyrelse skal, når tiden er inde, beslutte om man skal bruge PFA Pension som firmaet man sparer pension op i eller om man skal finde andre muligheder for opsparing af pension, men som det er nu afventes der på, hvad man gør ved beslutter vedrørende Finanstilsynets indsigelse om beskatning ifm overdragelsen.

Der findes også flere informationer om PFA Soraarneq under Atorfillit Kattuffiat nyhsbrev, som udkom den 13. juli 2016 og man kan læse om dette ved at komme ind i denne link: http://www.ak.gl/da/Om-AK/Nyheder/2016/Nyheder-fra-PFA-Soraarneq

Atorfillit Kattuffiat og SIK har ansat en jurist sammen

Atorfillit Kattuffiat og SIK har den 1. september 2016 ansat en jurist sammen. Den fælles jurist hedder Bjarne Petersen og har været ansat i Kanukoka. Vi byder Bjarne velkommen og glæder os til at arbejde sammen med ham.

Ved ansættelse af en jurist kan siges at være et fremskridt for Atorfillit Kattuffiat’s vedkommede, da man tidligere ikke har haft en fastansat jurist før. Ved at ansætte en fælles jurist har også den fordel, at man kan minimere udgifterne til juridisk bestand betragteligt. Håber på at alle bliver glade for denne ordning.

Med venlig hilsen
Dina Olsen
Formand for Atorfillit Kattuffiat