| Nyhed

Information om status vedrørende løn-og ansættelsesvilkår’s forhandlinger indenfor AK-området 

Atorfillit Kattuffiat og Grønlands Selvstyre har, efter en lang forhandlingsperiode, den 30. november 2016 indgået en aftale, som skal gælde fra 1. april 2015 til 31. marts 2018. Resultatpapiret bliver i disse dage afsendt til urafstemning hos Atorfillit Kattufiats medlemmer. Urafstemningen bliver for første gang, for Atorfillit Kattuffiat, afprøvet via e-mail for de fleste medlemmers vedkommende, meget få modtager urafstemningssedlen pr. brev. Det er spændende om det vil gå godt med afstemningen på den måde. Urafstemningen bliver afviklet af Atorfillit Kattuffiats revisionsfirma – Deloitte.

Når resultatet af afstemningen er færdigt og såfremt medlemmerne godkender det, vil aftalerne træde i kraft og lønreguleringerne vil så blive klargjort til udbetaling inden jul. 

Nyt fra Låneforeningen

Tjenestemændenes Låneforening er i gang med en modernisering af ansøgningsproceduren og i den forbindelse ved at teste muligheden for at lånedokumenter fremover kan underskrives elektronisk ved brug af Nemid. Når ændringen træder i kraft vil dette blive meddelt fra Låneforeningen.

Låneforeningen vil samtidig ændre på ansøgningsskemaet. Det vil blive muligt at sende ansøgningen elektronisk i form af mail med en link til ansøgningen, så der ikke udveksles fortrolige oplysninger direkte.

Ansøgeren vil få mulighed for at vælge om man

  • Ønsker at printe ansøgningen og fremsende den manuelt
  • Ønsker at fremsende ansøgningen elektronisk til den faglige organisation

Ved elektronisk fremsendelse kan man finde den enkelte organisation i en ’dropdown menu’ samt organisationen aktuelle mailadresse.

Organisationen kan ved modtagelsen åbne og påtegne ansøgningen direkte og videresende den til TL. Herved undgås at ansøgningen skal udskrives først.

Med den nye ansøgningsprocedures ikrafttræden, vil sagsbehandlingen af ansøgninger gå meget hurtige, da man ikke længere vil være afhængige af postforsendelse. Men den nye elektroniske procedure afhænger af om folk/låntagerne er brugere af Nemid og hvis de ikke har det opfordres de hermed til at blive brugere samtidig vil opfordringen også gælde for anvendelse af E-boks. Låneforeningen udsender 2 opgørelser på lån (januar med oplysning om renter og juli med en status ved ½-året) og dertil kan man bruge E-boks med fordel, hvor man kan se sine oplysninger om lån f.eks. hvor langt man er nået med tilbagebetalingen m.m.

Julen 2016 nytår 2017

Atorfillit Kattuffiat takker for året der er ved være gået og ønsker sine medlemmer og deres kære en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Et julekort fra Atorfillit Kattuffiat er afsendt til udgivelse hos landets aviser.

Med venlig hilsen
Dina Olsen
Formand for Atorfillit Kattuffiat