| Nyhed

Tilbageblik på år 2015

2015 har som de forgangne år været et indholdsrigt og travlt år for fagforeningen.  

Som tidligere informeret via nyhedsbrevet, har AK’ s kontor måtte flytte midlertidigt til nye kontorlokaler da, huset som AK ejede og begyndte at bruge som kontor i sommeren 2013, da der i sommeren 2014 blev opdaget forekomst af skimmelsvamp.

Huset har så efterfølgende fået gennemgået en omfattende renovering samt blevet udvidet. Huset blev så færdigt i december 2015 og AK’s kontorlokaler er så flyttet permanent tilbage til Quassunnguaq 19 til helt nye kontorlokaler. Derudover har AK fået en ny bogholder i juni 2015.

Som også noget nyt har AK i løbet af 2015 indgået en samarbejdsaftale med Kalaallit Aqumiut Peqatigiiffiat (KAP), så foreningen blev lagt under AK med det formål, udover at medlemmerne kan få mulighed for at have en organisation under sig, at man vil arbejde sammen om at få indført love om sømændene i Grønland samt udarbejdelse og indgåelse af overenskomster vedrørende løn-og ansættelsesvilkår for officererne.

I løbet af år 2015, har AK’s administration brugt en stor del af arbejdsopgaverne på besvarelse af medlemshenvendelser og medlemssager, som bliver flere og flere også i takt med at medlemstallet stiger. Derudover bruges der en del tid på forskellige mødeaktiviteter. Ud over AK’s forretningsudvalgs- og bestyrelsesmøder holdes der møder med f.eks. samarbejdspartnere omkring organisationsspørgsmål, samarbejdspartnere i forbindelse med administrationen af AK, med medlemsgrupper og andre enkelte medlemmer, andre organisationer samt andre møder f.eks. med politikere, pressehåndtering m.m. Til denne aktivitet hører også deltagelse til møder og foredrag efter invitation fra forskellige steder f.eks. fra andre organisationer, erhvervsskoler og lignende. 

AK har i april 2015 forhandlet med Moderniseringsstyrelsen i Danmark om en fornyelse af overenskomsten for politikutternes skippere og styrmænd. Til forhandlingerne var formanden for foreningen ”Malik” med. Overenskomsterne for denne gruppe statsansatte har allerede den 31.marts 2014 blevet opsagt. Derved skulle en ny overenskomst gælde fra 1.april 2014, men der er på nuværende tidspunkt endnu ikke skrevet under på en ny aftale, da der mangles at få aftalt vedrørende emnerne arbejdstid og arbejdstøj.  Når der er gået så lang tid med at få aftalt en ny aftale på plads er begrundelsen den, at man fra foreningen ”Malik” og AK’s side ikke ville godtage, at der ikke findes en egentlig arbejdstidsaftale samt en klar aftale om arbejdstøj og man vil ikke indgå en aftale før disse er bragt i orden. AK afventer svar fra forhandlingsmodpartens side, hvor ’bolden’ er på nuværende tidspunkt og rykker jævnligt, når der er gået for lang tid med at få svar. 

Aftaler og overenskomster under AK’s område udløb den 31.marts 2015, men gælder stadigvæk indtil nye aftaler/overenskomster bliver forhandlet på plads. Når de nye aftaler/overenskomster bliver godkendt vil disse gælde med tilbagevirkende kraft fra den 1.april 2015.

AK er vidende om, at der fra nogle medlemmers samt fra nogle arbejdsgiveres side er træt af at vente på nye aftaler/overenskomster og det har vi en forståelse for, men ikke desto mindre har det ikke rigtig været noget, som AK har været herre over, da AK har afventet Selvstyret bliver færdig med deres forberedelser, sådan som de har meddelt os at de gør.

Man skal også huske på, at der har været 2 valg til Inatsisartut med korte mellemrum og der har været flere andre forhandlinger med andre organisationer, som Selvstyret har forhandlet med. Dertil har AK selv forberedt sig rigtig grundigt til de kommende forhandlinger om løn-og ansættelsesvilkår, da mange af aftalerne er blevet ret utidssvarende og trænger meget til at blive fornyet.

AK har her i januar 2016 modtaget lønsummer fra Selvstyret til brug under forhandlingerne, men da der er uklarheder på disse tal arbejdes der på, at få disse opklaret først parterne imellem.

Selvstyret har lovet at foreslå dage til forhandlinger her i løbet af denne her februar (2016) måned og AK regner bestemt med at vi får forslag til dage ellers vil vi rykke for at få disse indtil vi får dem, da det virkelig er på tide at starte forhandlingerne. AK venter nu på at blive indkaldt til forhandlinger fra Selvstyrets forhandlingsafdeling.

AK’s økonomi har de sidste flere år været opadgående og det til trods for, der har været en del uforudsete udgifter imellem på grund af mere eller mindre uheldige årsager, som tidligere er blevet informeret om via nyhedsbrevet til medlemmerne – alvorlig sygdom blandt en af medarbejderne, forekomst af skimmelsvamp på AK’s hus/kontor, flere og flere sager med dertil ekstra brug af juridisk bistand m.m.

Omsætningen har i 2013 og 2014 været op på lidt over 4 mio.kr, men i 2015 stiger den lidt op over de 5.mio.kr, som historisk bliver foreløbig den største, selv om regnskabet for 2015 endnu ikke er helt færdiggjort, ser det ud til at blive sådan. Omsætningens stigning skyldes stigning i medlemstallet gennem de sidste år.

Derudover skal det nævnes, at huset som AK ejer og er begyndt at bruge som kontor igen efter en udvidelse samt en omfattende renovation, er steget en del i værdi og sammen med at AK ejer en ejerlejlighed til beboelse for formanden, kan man rolig sige at AK’s økonomi er på sund kurs.  

2016

Kommende forhandlinger

Som tidligere nævnt her på nyhedsbrevet, starter forhandlingerne med Selvstyret om løn-og ansættelsesvilkår for AK-området forhåbentlig meget snart.

Landsmøde

Efter forhandlingernes afslutning med efterfølgende godkendelse fra medlemmerne om resultatet, kan vi se frem til et landsmøde, hvor de delegerede (tillidsrepræsentanter/fællestillidsrepræsentanter/formænd for foreninger under AK) deltager. Under dette landsmøde vil der blive valgt en bestyrelse.

Under dette landsmøde har AK planer om at arrangere et særskilt kursus for alle de delegerede, der vedrører tillidsrepræsentanternes arbejdsopgaver og pligter.

APNSP

-Aalisarnermik Piniakkanillu Nakkutilliinermik Suliaqartut Peqatigiiffiat– (fiskerikontrollører, fiskerilicensobservatører, jagt-og fiskeribetjente samt jagt-og fiskeribetjentassistenter).

Foreningen har ellers under deres ordinære generalforsamling i 2015 valgt en ny bestyrelse, men en del af den nyvalgte bestyrelse gik i opløsning i efteråret 2015. Derfor har man under en ekstraordinær generalforsamling i januar 2016 valgt et nyt bestyrelse. Den nye bestyrelse ser sådan ud: Formand, Therkel Kristiansen, næstformand Hans Mølgaard og bestyrelsesmedlemmerne blev Frederik Olsen, Lars Peter Møller og Per Nukaaraq Hansen.

Forbrugsforeningen

Forbrugsforeningen er en indkøbsforening i Danmark, som blandt andre AK’s medlemmer kan benytte ved at få et betalingskort, som kan bruges på mange forretninger, hvor man kan optjene bonus op på og derved spare penge. Men kortet kan kun bruges i Danmark og ved køb via internettet. Der er en link til Forbrugsforeningens hjemmeside, hvor man kan få flere informationer ved at komme ind i linket.

AK’s medlemmer har i mange år haft mulighed for at benytte et betalingskort fra Forbrugsforeningen og har stadigvæk mulighed for det. I 2015 har AK’s medlemmer, af dem som har et Forbrugsforeningskort, omsat for kr. 161.938 – de i alt 24 aktive medlemmer, der bruger deres Forbrugsforeningskort, hvor de så optjente kr. 11.167 – i bonus svarende til kr. 465 pr. medlemskort i gennemsnit. 

e-Boks

AK’s medlemmer har også haft og stadigvæk har den mulighed at kunne låne penge via Tjenestemændenes Låneforening.  Under et af vores møder med denne låneforenings ledelse, har de fortalt, at mange henvendelser fra AK’s medlemmer drejer sig om forespørgsler på, hvor meget låntagernes restgæld er på. Derfor har ledelsen i låneforeningen ytret ønske om at AK informerer de medlemmer, der har lån hos låneforeningen om at anskaffe sig en e-Boks, da låneforeningen sender et kontoudskrift ind til den boks 2 gange om året (hvert halve år), hvori de enkelte låntagere kan se, hvad deres restgæld er på. AK vil også hermed opfordre medlemmerne til at anskaffe en e-boks.

Kontingentbetaling via PBS

AK’s medlemmer har ikke før haft mulighed for at betale til deres kontingent ved at benytte PBS, men de kan de få i løbet af nogle måneder. Hidtil har kontingentindbetalingerne primært kørt via løntræk fra diverse arbejdsgivere. Når medlemmerne flytter til en anden arbejdsplads følger kontingentbetalingen ikke automatisk med, sådan som mange tror at den gør. Derfor opdager flere medlemmer, at deres medlemskab er sluttet da de flyttede til et andet job og man først skal genansøge om medlemskabet, så der kan laves en ny anmodning om løntræk fra den nye arbejdsplads.

AK vil gerne ud af denne problematik og i det hele taget komme helt ud af indbetalinger via løntræk i den nærmeste fremtid. Derfor er AK i gang med at tilmelde medlemmerne til PBS. I de næste måneder indsamler AK først tilmeldinger og når de fleste har tilmeldt sig denne betalingsmåde vil man først der føre betalinger via PBS ud i livet.

I den kommende tid vil AK’s medlemmer blive kontaktet og få meddelt et medlemsnummer, som de kan bruge til tilmeldingen til PBS. På AK’s hjemmeside (forsiden), kan man tilmelde sig betaling via PBS og vi opfordrer vores medlemmer til at benytte denne mulighed.

Den Fælles Ferierejsefond - DFF

DFF er en fond, som brugere af overenskomster/aftaler fra fagforeninger AK, ASG samt PPK/PK, benytter til at søge støtte til feriefrirejser.

Administrationen af denne fond har AK taget sig af siden oprettelsen i 1999. 

AK’s bestyrelse har i starten af 2015 besluttet at afgive administrationen af denne fond, da arbejdsopgaverne for denne er blevet for omfattende for fagforeningen og fordi man gerne vil beskæftige sig mere med fagforeningsarbejdet frem for fondens administration.

Derved har fondens bestyrelsen arbejdet på at få nogen til at overtage administrationen af fonden og det er så lykkedes at få advokatfirmaet Paulsen og Keldsen til at overtage dette arbejde fra 1.februar 2016.

AK’s 100-års jubilæum i 2017

AK vil fylde 100 år som fagforening den 28.september 2017. AK er så småt ved at begynde forberedelserne til dette jubilæum og man vil i første omgang lave en komite, der skal klarlægge, hvordan man kan fejre højtideligheden. AK kommer tilbage til emnet senere hen, men man vil også få den op i forummet for tillidsrepræsentanterne inde i hjemmesiden.

AK’s medlemmer er velkomne til at fremkomme med forslag til det kommende jubilæums indhold m.m.

Med venlig hilsen

Dina Olsen

Formand