| Nyhed

Sommer 2015

Det skal meddeles, at AK har fået en ny bogholder pr. 1.juni 2015 og den nyansatte hedder Bettina Thomasen.  

AK’s medlemstal

Det skal med glæde meddeles, at AK’s medlemstal har været og er stadigvæk stødt stigende. I løbet af 2 år er medlemstallet steget med omkring 300 medlemmer – fra ca. 800 til 1100.

Medlemssager

AK har i løbet af de seneste år mærket til, at der bliver flere og flere medlemssager – sager hvor der er uoverensstemmelser mellem den ansatte og arbejdsgiveren om arbejdsvilkårene.

At der bliver flere og flere medlemssager, viser formentlig, i takt med at Grønlands økonomi stagnerer, at firmaerne er gået ind i sparetider med fyringer af medarbejderne eller omstruktureringer af arbejdspladserne til følge.

Under denne overskrift skal det også nævnes, at man fra AK har mærket et stigende problem med, at man ofte fra arbejdsgivernes side ikke anvender de på arbejdsmarkedet, gældende love, aftaler og overenskomster, korrekt og derved opleves det at der opstår uoverensstemmelserne mellem arbejdstager og arbejdsgiver.

De stigende antal af medlemssager kan også komme af, at flere og flere medlemmer er begyndt at kende mere til deres rettigheder og derved gør bedre brug af fagforeningen end før i tiden – og dette er bare glædeligt for AK.

At AK tager medlemssagerne meget alvorligt viser de sager, som hidtil er de fleste, som AK har sendt til behandling hos Retten i Grønland. Hvordan disse sager ender i retten er meget spændende, da disse vil danne præcedens for lignende sager fremover.

Aktuelle og kommende forhandlinger om løn-og ansættelsesvilkår:

Generelle forhandlinger

De ordinære forhandlinger om løn-og ansættelsesvilkår for AK-området, vil blive forhandlet med Grønlands Selvstyre i løbet af efteråret. Når forhandlingerne er overstået og forhandlingsresultatet forhåbentlig er blevet godkendt af medlemmerne, vil de næste skridt blive at afholde et landsmøde for AK indenfor 6-8 måneder efter forhandlingerne er afsluttet, sådan som det står skrevet på AK’s vedtægter.

”Malik”

Den forhandling, der har kørt siden 2014 og som endnu ikke er færdigforhandlet, er den overenskomst vedrørende politikutternes skippere og styrmænd.

Denne forhandling er endnu ikke færdig, da der fra modpartens side foregår nogle undersøgelser omkring forhandlingsønsker om arbejdstøj og arbejdstidsregler fra AK og ”Malik”.

Lige efter sommerferieperiodens afslutning vil AK tage kontakt til forhandlingsmodparten og forhøre om eller rykke for, hvornår forhandlingerne kan genoptages med henblik på at få forhandlingerne på plads så hurtigt som muligt.

”APNSP”

En ny overenskomst mellem Naalakkersuit og Aalisarnermik Piniakkanillu Nakkutilliinermik Suliaqartut Peqatigiiffiat om løn- og ansættelsesvilkår for fiskerikontrollører, fiskerilicensobservatører, jagt- og fiskeribetjente samt jagt- og fiskeribetjentassistenter ansat under Grønlands Selvstyre og kommunerne i Grønland blev forhandlet på plads og underskrevet af parterne den 19.juni 2015

Denne overenskomst kan ses på AK’s hjemmeside.

AK’s hus på Quassunnguaq 19.

AK har ellers brugt huset på Quassunnguaq 19 som kontor fra sommeren 2013 indtil vi i 2014 fandt ud af at der var forekomst af skimmelsvamp på stedet og flyttede midlertidigt på nogle andre kontorlokaler (Noorlernut).

AK’s bestyrelse har, dengang man fandt ud af at der var skimmelsvamp på huset, besluttet at huset skulle renoveres og udvides så man kunne bruge det som kontor for AK igen.

Renovering og udvidelse af huset er på nuværende tidspunkt godt i gang og man regner med at færdiggøre dette medio november 2015 og til den tid vil det blive klar til brug som kontor igen for AK’s administration.

Foreningen KAP indsat under AK

I løbet af juni 2015 har AK og KAP (Kalaallit Aqumiut Peqatigiiffiat) aftalt og skrevet under på at foreningen KAP bliver lagt ind under AK. Derved blev der åbnet for at kaptajner, styrmænd, kokke, trawlbasser, maskinmestre m.m – såkaldte officerer på trawlerne kunne blive medlemmer hos AK.

Ud over disse officerer, har AK, KAP og SIK også sikret sig at menige besætningsmedlemmer (fiskere) kan organisere sig under SIK, ved at skrive under på en grænsedragningsaftale, som går ud på hvem der kan være medlem af de respektive fagforeninger, kort sagt – officerer kan blive medlemmer hos AK, menige besætningsmedlemmer kan blive medlemmer hos SIK.

Hovedformålene ved at KAP indleder et samarbejde og indsat under AK er, at man vil arbejde på at få mere ordnede ansættelsesforhold for medarbejderne – lave overenskomster vedrørende løn-og ansættelsesvilkår, højne de ansattes retssikkerhed m.m.

Med venlig hilsen
Dina Olsen
Formand