| Nyhed

Atorfillit Kattuffiat’s flytning til nye kontorlokaler

AK’s kontor er fra 1.oktober 2014 flyttet til Noorlernut 10-001 og regner med at være på denne adresse i mindst et år. Grundet til den ændrede adresse er, at der er fore-komst af skimmesvamp på huset i Quassunnguaq 19 og de ansatte fik gener eller blev syge som følge af denne og derfor måtte hurtigst muligt finde andre kontorfaciliteter og det er så lykkedes AK at leje de nuværende lokaler indtil man forhåbentlig kan komme tilbage til Quassunnguaq 19 i slutningen af næste år eller i starten af året 2016. Bestyrelsen for AK fastholder at benytte huset som kontor, så vi ikke for fremtiden bruger penge på lejede lokaler, og AK undersøger nu mulighederne for renovering og udvidelse af huset.

Atorfillit Kattuffiat’s administration

Det skal med beklagelse meddeles, at vores kontordame/bogholder er sygemeldt i en længere periode – hvor hun i starten af august startede med at holde ferie i en måned og bagefter blev sygemeldt og er det stadigvæk og vi regner med at hun først kan komme tilbage på arbejdet efter de første måneder af næste år – 2015.

Under vores bogholder’s sygefravær, er vi så kun 2 medarbejdere på kontoret - sekretariatschefen og formanden. Vi arbejder på højtryk, for at køre administrationen uden ændringer/forringelser men folk skal nogle gange bevæbne sig lidt med tålmodighed, da vi ind imellem må ud af kontoret for at opfylde vores arbejdsopgaver, som kan være uden for huset og derved vil kontoret engang i mellem i et kortere tidsrum være uden medarbejdere.

For ikke at forsinke de administrative arbejdsopgaver – såsom bogføringsopgaver, har AK allieret sig med lidt hjælp udefra. Medhjælpen bruges, for tiden, en halv dag om ugen men opgavemængden sammenlignet med behovet for hjælp vurderes løbende sådan at der ikke sker forringelse af løsningen af de administrative opgaver samt opgaver af medlemshenvendelser.

Landets økonomiske situation og uro på arbejdsmarkedet

Som I ved, er Grønland’s økonomiske situation samt den kollapsede styring af landet ikke noget at råbe hurra for og konsekvenserne deraf kan tydeligt mærkes nu.

I slutningen af september 2014 har Kommuneqarfik Sermersooq meldt ud til befolkningen at kommunen vil fyre 75 ansatte pga besparelser og i starten af oktober har Qaasuitsup Kommunia og Kommune Kujalleq meldt ud via pressen, at de også kan blive nødsaget til at komme af med en del af deres ansatte pga besparelser.

Med hensyn til de udmeldte om de kommende fyringer i Kommuneqarfik Sermersooq, er AK, sammen med sine tillidsrepræsentanter i kommunen og sammen med de andre fagforeninger, i gang med at klarlægge og forberede tiltag i forbindelse med denne meget forfærdelige og tunge situation. Selvfølgelig er det i første omgang meget nærliggende at prøve at få stoppet denne beslutning om fyringer af medarbejdere, men da denne er en politisk beslutning er den svær at ændre, men ikke desto mindre prøver AK, sammen med andre fagforeninger, at påvirke den politiske beslutning med henblik på at få afværget de kommende afskedigelser.

Såfremt kommunen fastholder afskedigelserne skal vi som fagforening sikre at grundlaget for fyringerne er dokumenteret samt at love, aftaler m.m. bliver fulgt. Såfremt fyringerne bliver gennemført og at det bliver klart at AK’s medlemmer er repræsenteret, er AK allerede i gang med at forberede krav i forbindelse med evt. fyringer af vores medlemmer, men her kan kravene også være forskellige, da det kommer an på, hvilke personer det drejer sig om og med hvilke ansættelsesvilkår disse hører under – dvs. kommer an på om de er tjenestemænd eller funktionærer m.v.

Såfremt fyringerne bliver gennemført, vil AK selvfølgelig arbejde for at få de bedst mulige fratrædelsesvilkår for de berørte og sikre at alt bliver udført korrekt med hensyn til aftaler, love m.m. Men i første omgang vil AK appellere stærkt for, at kommunen først bruger muligheden for, at finde et alternativt arbejde for de berørte indenfor kommunens egen organisation.

I den kommende tid vil der fra AK blive sørget for at samle tillidsrepræsentanterne så vi sammen med disse kan forberede os til situationen og forberede tiltag for de berørte, såfremt nogle af vores medlemmer, som vi selvfølgelig ikke håber, bliver blandt de afskedigede.

Vi skal, ved denne lejlighed, takke vores fællestillidsrepræsentant og tillidsrepræsentanter i Kommuneqarfik Sermersooq for deres gode arbejde og samarbejde med AK - også i denne svære tid.

Til sidst skal AK påminde om, at fristen for aflevering af ønsker til de kommende forhandlinger om løn-og ansættelsesvilkår for AK-området, som vi via brev af den 11.september 2014 og som blev sendt til tillidsrepræsentanterne via mail den 12.september 2014 har meddelt om, er den 31.oktober 2014.

Med venlig hilsen

Dina Olsen
Formand