| Nyhed

Nytår 2014.

Atorfillit Kattuffiat ønsker alle sine medlemmer samt deres familie et rigtig godt nytår med håb om at det nye år vil bringe gode ’vinde’ med sig til alle samt til Atorfillit Kattuffiat.

Året 2013 har været et meget begivenhedsrigt år for Atorfillit Kattuffiat. Af det væsentligste kan man nævne, at der er valgt en ny bestyrelse samt en ny formand efter det ordinære landsmøde i marts 2013. Den nye formand/bestyrelse har lagt vægt på at gøre en indsats for at forbedre Atorfillit Kattuffiat til en stærkere fagforening både økonomisk, medlemstalsmæssigt samt tillidsrepræsentantmæssigt. Derudover har man tilsigtet at forny arbejdsgangen i fagforeningen og dette tiltag har medført en forbedring, forenkling samt fornyelse af administrationen i Atorfillit Kattuffiat. Der blev købt en bolig/ejerlejlighed til formanden. De lejede kontorlokaler til AK’s administration blev opsagt og kontorlokalerne blev flyttet til AK’s ejede hus i Quassunnguaq. Bestyrelsens forretningsgang blev

ændret og dertil har bestyrelsen fremsat nogle mål, som de vil prøve at indfri inden for denne valgperiode, hvortil hvert bestyrelsesmedlem har et ansvarsområde indenfor disse mål. Man har her inden årets udgang opstartet arbejdet med at optimere tillidsrepræsentanternes arbejde for fagforeningen i form af et specielt udarbejdet kursus til Atorfillit Kattuffiat’s tillidsrepræsentanter, hvor tillidsmændene, i første omgang kun dem fra Nuuk, var forsøgspersoner til dette kursus som må siges at være en succes ud fra deltagernes respons. Vi regner med at man i 2014 kan få dette kursus ud til de øvrige tillidsrepræsentanter ude i kysten.

Forhandlinger i 2014

Den gældende overenskomst vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for skippere og styrmænd på politikuttere udløber den 31.marts 2014. Forberedelserne til forhandlinger med staten om en ny overenskomst, som skal være gældende fra 1.april 2014, er på nuværende tidspunkt fuldt i gang.

Atorfillit Kattuffiat’s hjemmeside.

Det er før blevet nævnt, her på nyhederne, at hjemmesiden indholdsmæssigt ikke er udfyldt optimalt samt at der opleves uforklarlige problemer med siden, som endnu ikke er bragt i orden. Det er ellers blevet nævnt at man ville gøre noget ved den mangelfulde opdatering af indholdet af siden samt at revurdere den nuværende hjemmesideadministration såfremt problemerne med siden ikke bliver bragt i orden inden udgangen af året 2014. Med hensyn til de nævnte ting er vi lidt forsinkede problematikken vil blive drøftet under bestyrelsens møde her i denne måned og udfaldet af drøftelserne vil blive udmeldt senere.