| Nyhed

Det kan betale sig at være medlem hos en organisation

 Atorfillit Kattuffiat (AK) har bistået en kommunal tjenestemand i forbindelse med en afskedigelsessag. Sagen vedrørte foruden afskedigelsen den forudgående aflønning af tjenestemanden.

Tjenestemanden, der havde været ansat i en længere årrække, blev afskediget af en kommune pga. en påstået disciplinær forseelse. Tjenestemanden bestred anklagen. Kommunen valgte på trods af tjenestemandens indsigelse at suspendere tjenestemanden uden afholdelse af tjenstligt forhør og stoppede senere lønudbetalingen. Kommunen tilsidesatte i forbindelse med den disciplinære afskedigelse tjenestemandslovens regler om forudgående tjenstligt forhør, der således ikke blev afholdt. Atorfillit Kattuffiat påtalte afskedigelsen og den manglende overholdelse af tjenestemandsloven. Kommunen fastholdt afgørelsen og krævede efterfølgende en andel af tjenestemandens udbetalte løn tilbagebetalt.

Atorfillit Kattuffiat antog Advokatfirmaet Meineltil at bistå i sagen. Der blev indgivet stævning mod kommunen med påstand om godtgørelse for den uberettigede afskedigelse, erstatning for tjenestemandens løn- og rettighedstab samt genetablering af pensionsrettigheder. Under sagen erfarede Atorfillit Kattuffiat, at tjenestemanden siden 2009 var blevet aflønnet på et for lavt løntrin i forhold til sin overenskomst, og Atorfillit Kattuffiat krævede ligeledes denne løndifference betalt til tjenestemanden.

Efter en sagsbehandling i retten accepterede Kommunen kravet fra tjenestemanden, og der blev derfor indgået et retsforlig med kommunen i juni 2014. Forliget svarede til den påstand, der var nedlagt på vegne tjenestemanden, og tjenestemanden fik således fuldt medhold i sit krav. Med de opnåede poster og genetablerede pensionsrettigheder har Atorfillit Kattuffiat opnået et samlet bruttoresultat på over 3.000.000 kr. til fordel for sit medlem.