| FG - Forenede Gruppeliv

 • Bedre dækning fra 2016
  Med virkning fra 1. januar 2016 udvides dækningen ved Visse kritiskesygdomme. 
  Læs mere

 • Pensionsdagen 25. oktober 2015
  FG er med i informationskampagnen om pension søndag den 25.oktober 2015. På dagen vil der være ekstraordinært åbent i FG, så kunder kan kontakte os. Se mere på http://www.fg.dk/Nyheder og http://www.pensionsdagen.dk

  Vi foreslår, at I orienterer jeres medarbejdere / medlemmer om muligheden for at komme i kontakt med en medarbejder i FG. Det kan være, der er spørgsmål om forsikringsdækningen, om mulighederne for at indsætte særligt begunstigede eller spørgsmål til en aktuel sag. FGs medarbejdere er klar ved telefonerne mellem kl. 11 og 14 på dagen. Man er også – som altid – velkommen til at sende en mail på fg@fg.dk

 • Pristalsregulering 2016
  For gruppelivsforsikringer med aftalt pristalsregulering forhøjes forsikringssummerne og præmien med 1,31 % i 2016. Forhøjelsen beregnes på grundlag af udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for den private og offentlige sektor. 


 • Ankenævnsstatistikken
  Statistikken for 2014 er offentliggjort og igen er FG et af de selskaber, som har færrest klager. Ud af 11.500 behandlede sager var der 16 forsikrede, som klagede til Ankenævnet for Forsikring. FG fik medhold i 14 sager og forsikrede i 2 sager. FG finder resultatet særdeles tilfredsstillende, og vi glæder os over, at indsatsen med til stadighed at forbedre FGs skadesbehandling bærer frugt. 

 • Anmeldelse af visse kritiske sygdomme
  Fra marts 2015 har det været muligt for FGs forsikrede at anmode om udbetaling ved Visse kritiske sygdomme via Mit Gruppeliv med NemID på www.fg.dk. Muligheden er nem og brugervenlig og kan anvendes fra alle mobile enheder. 

  Hvis jeres gruppelivsaftale indeholder dækning ved Visse kritiske sygdomme, opfordrer vi til, at I informerer de forsikrede om denne mulighed. 

 • Ændring af begunstigelse
  På Mit Gruppeliv kan de forsikrede bestemme, hvem der skal have pengene udbetalt. Det er let at ændre udbetalingsbestemmelsen eller tjekke, hvem man tidligere har bestemt, der skal have pengene (særlig begunstigelse), ved at logge på Mit Gruppeliv på www.fg.dk med Nem ID. 

 • Har I behov for andre oplysninger?
  Er der spørgsmål til gruppelivsforsikringen i øvrigt, så kontakt FG på telefon 39 16 78 00 eller kunde@fg.dk.

Nye forsikringsbetingelser fra 2016 

Med virkning fra 1. januar 2016 udvides dækningen ved Visse kritiske sygdomme fastsat i FGs forsikringsbetingelser. De væsentligste ændringer er:

Forsikringsbetingelser ved Visse kritiske sygdomme - voksne
Dækningen udvides med diagnosen ”Kronisk hjertesvigt med indoperation af ICD/CRTenhed”. Diagnosen ”Amyotrofisk lateral sklerose (ALS)” udvides med yderligere 3 diagnoser, og diagnosekravet i ”Dissemineret sklerose” lempes.

Forsikringsbetingelser ved Visse kritiske sygdomme - børn
Diagnosen ”Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv” udvides til også at omfatte tilfælde, hvor der er operationsindikation, men operation ikke kan gennemføres af tekniske årsager.

Efter ønske fra flere gruppeledelser er det nu muligt at forlænge udløbsalder fra de nuværende 18 år og helt op til udgangen af den måned hvor barnet fylder 24 år.

Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring
I § 9 tilføjes en beskrivelse af forsikredes erhvervsevnetab i hhv. nuværende erhverv og generelle erhverv. Der er tale om en kodificering af FGs hidtidige praksis.

Forsikringsbetingelser for fortsættelsesforsikring
I § 4 tilføjes ny stk. 1 og 2 som præciserer hvornår forsikringen træder i kraft. Det nye stk. 1 er flyttet fra § 13 i ”Forsikringsbetingelser for Gruppelivsforsikring”, så reglerne om fortsættelsesforsikring kun beskrives i ét sæt forsikringsbetingelser. Det nye stk. 2 præciserer, at der ikke er forsikringsdækning fra udtrædelse af gruppelivsaftalen, og indtil fortsættelsesforsikringen er trådt i kraft.

Derudover er der foretaget enkelte præciseringer og redaktionelle ændringer. Ændringerne i forsikringsbetingelserne ved visse kritiske sygdomme er fastlagt i tæt samarbejde med lægefaglig ekspertise med afsæt i den medicinske udvikling, som har fundet sted. De nye forsikringsbetingelser og de gældende forsikringsbetingelser findes på www.fg.dk.

Med venlig hilsen
FG