Hvad er en gruppelivsforsikring?

En gruppelivsforsikring er en kollektiv forsikring uden opsparing - en såkaldt risikoforsikring - hvor forsikringssummen alene udbetales, hvis du får diagnosticeret en dækningsberettiget kritisk sygdom og/eller ved din død, så længe du er omfattet af forsikringen.
Forsikringen gælder over hele verden i alle døgnets 24 timer, dog dækker forsikringen ikke ved aktiv deltagelse i krig, oprør eller lignende.


Andet materiale: