Fælles Kommunal og Selvstyre

Aftaler for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt ansatte efter funktionsoverenskomsten, henholdsvis hos Grønlands Selvstyre og kommunerne. Aftalerne samt funktionsoverenskomsten gælder fra 1. april 2012 til og med 31. marts 2015. Med sort skrift kan man læse forklaringerne.

Tjenestemænd

Tjenestemændsligende

Fælles for Grønlands Selvstyre og kommunalt ansatte

Aftaler for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt ansatte efter funktionsoverenskomsten, henholdsvis hos Grønlands Selvstyre og kommunerne. Aftalerne samt funktionsoverenskomsten gælder fra 1. april 2012 til og med 31. marts 2015. Med sort skrift kan man læse forklaringerne.


Samarbejdsaftale mellem CO-II nu CO-10, Atorfillit Kattuffit og SIK


  • Samarbejdsaftale med CO-II

    Denne samarbejdsaftale er en aftale mellem Atorfilit Kattuffiat (AK) og CO-II, nu CO-10, det drejer sig om ansatte der aflønnes efter CO-10 aftaler som kan være medlemmer hos Atorfillit Kattuffiat

  • AK SIK 2011

    Denne aftale er en grænsedragningsaftale indgået mellem SIK og Atorfillit Kattuffiat som gælder for terminalarbejdere og lægesekretærer, aftalen blev indgået den 14. oktober 2011