Det får du i AK

 • Hjælp, hvis du har problemer på arbejdspladsen
 • Råd og vejledning ved uoverensstemmelse med arbejdsgiver
 • Hjælp til ansættelseskontrakt
 • Hjælp til lønforhandling
 • Advokatbistand
 • PFA Pension
 • Gruppelivsforsikringer
 • Tjenestemændenes Låneforening (billigere end banklån)
 • Rabatkort til Forbrugsforeningen i Danmark
 • Gratis onlineskole i FTF
 • Du kan få hjælp fra din tillidsrepræsentant

Med andre ord - du får mere, end du betaler i kontingent.

"Under AK's landsmøde i september 2017, blev det besluttet at hæve medlemskontingentet med 50 kr. fra 1 januar 2018 - dvs. kontingentet bliver 425,00 kr. fra den dato. Forhøjelsen af kontingentet er begrundet i, at den ikke har været hævet i over 10 år og at man fra 1. januar 2018 vil have ansat en medarbejder mere, da medlemsskaren hos AK er blevet en del højere de sidste 3-4 år og dermed har fået flere arbejdsopgaver.