Kære medlemmer i Atorfillit Kattuffiat
Det skal meddeles at Atorfillit Kattuffiats kontor vil være ubemandet/lukket i perioden 2.-9.juni 2017 på grund af ferie og tjenesterejse.

Med venlig hilsen
Atorfillit Kattuffiat

Vi er der for dig!

Om AK

Atorfillit Kattuffiat, AK organiserer tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte, overenskomstansatte
samt ansatte med individuelle kontrakter i Grønland, deriblandt officerer på skibe, trawlere m.m.

Atorfillit Kattuffiat er stiftet i 1917 og er dermed Grønlands ældste fagforening. Den har i dag (2016)
over 1.000 aktive medlemmer.

Atorfillit Kattuffiats formål er, at sikre medlemmers optimale løn, ansættelses- og pensionsvilkår.

Det får du i AK

 • Hjælp, hvis du har problemer på arbejdspladsen
 • Råd og vejledning ved uoverensstemmelse med arbejdsgiver
 • Hjælp til ansættelseskontrakt
 • Hjælp til lønforhandling
 • Advokatbistand
 • PFA Pension
 • Gruppelivsforsikringer
 • Tjenestemændenes Låneforening (billigere end banklån)
 • Rabatkort til Forbrugsforeningen i Danmark
 • Gratis onlineskole i FTF
 • Du kan få hjælp fra din tillidsrepræsentant

Med andre ord - du får mere, end du betaler i kontingent.

Nyheder

|

Forhaling af overenskomster/aftaler for AK - området.


Læs mere

|

PFA Soraarneq indlemmes i PFA Pension fra årsskiftet

PFA Soraarneq lukker ned til nytår, hvor efter kunderne overflyttes til PFA Pension for at sikre bedre vilkår, større produktudbud og lavere omkostninger.
Læs mere

|

Nyt fra PFA Soraarneq


Læs mere