Kære medlemmer i AK
Vi skal hermed, med beklagelse, meddele, at der i forbindelse med indberetning af de indbetalte medlemskontingenter for 2016 til skattemyndighederne, ved en fejl kommet til at medtage indbetalinger vedrørende januar 2017. I bedes derfor tjekke den modtagne selvangivelse for 2016 er korrekt udfyldt og hvis den ikke er det, bedes I tilrette denne inden godkendelse af selvangivelsen til skattemyndighederne.

Vi er der for dig!

Om AK

Atorfillit Kattuffiat, AK organiserer tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte, overenskomstansatte
samt ansatte med individuelle kontrakter i Grønland, deriblandt officerer på skibe, trawlere m.m.

Atorfillit Kattuffiat er stiftet i 1917 og er dermed Grønlands ældste fagforening. Den har i dag (2016)
over 1.000 aktive medlemmer.

Atorfillit Kattuffiats formål er, at sikre medlemmers optimale løn, ansættelses- og pensionsvilkår.

Det får du i AK

 • Hjælp, hvis du har problemer på arbejdspladsen
 • Råd og vejledning ved uoverensstemmelse med arbejdsgiver
 • Hjælp til ansættelseskontrakt
 • Hjælp til lønforhandling
 • Advokatbistand
 • PFA Pension
 • Gruppelivsforsikringer
 • Tjenestemændenes Låneforening (billigere end banklån)
 • Rabatkort til Forbrugsforeningen i Danmark
 • Gratis onlineskole i FTF
 • Du kan få hjælp fra din tillidsrepræsentant

Med andre ord - du får mere, end du betaler i kontingent.